บริการ ซีเจ ชิปปิ้ง จำกัด ให้บริการ ส่งออกและนำเข้าครบวงจร

บริการ ซีเจ ชิปปิ้ง จำกัด ประกอบด้วยทีมงานทีมีประสบการณ์และความชำนาญในการให้ริการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าครบวงจรมามากกว่า 30 ปี มีบริการอันรวดเร็ว ถูกต้อง แน่นอน ย่อมเป็นเครื่องยืนยันและเป็นหลักประกันแก่ผู้ใช้้บริการเป็นอย่างดี


 

ปี 2523 ไดเถือกำเนิดขึ้นในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี จรัส

 

ปี 2552 ได้ย้ายมาที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน) พร้อมกับเปลื่ยนจากห้างหุ้นส่วนมาเป็น บริษัท ซีเจ ชิปปิ้ง จำกัด

 

ปี 2556 ได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001/2008 ในการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากล และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
 
 
 

CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship